Temse | Pearls from Belgium

Temse, Ons gemeentehuis – Our city hall

Temse, een veelzijdige gemeente. – Temse, a versatile town.

Temse in Oost-Vlaanderen is een fantastische gemeente met een heel rijk erfgoed. Al kan ik hier best wel een beetje bevooroordeeld over zijn aangezien Temse ook mijn thuis is. Temse is voornamelijk bekend om de voormalige scheepswerf “De Boelwerf”. En de langste brug van het land, de “Scheldebrug” of de “Temsebrug”. Het zicht vanop de brug is altijd heel mooi. ‘s Avonds heeft het zelfs iets magisch, zoals de lichten weerkaatsen op het water oppervlak van de Schelde…

Temse in East-Flanders is a fantastic town with a very rich heritage. I may be just a bit prejudiced on this subject as Temse is also my home. Temse is mainly known for it’s former shipyard “De Boelwerf”. And the longest bridge of our country, the “Scheldebrug” or the “Temsebrug”. The view from the bridge is always very pretty. It even has something magical at night, when the lights are reflected on the water surface of the river Scheldt.

Temse | Pearls from Belgium

Continue reading “Temse, Ons gemeentehuis – Our city hall”

must see evenementen - events | Pearls from Belgium

20/10 – 25/10 must see events – evenementen

Oh wow is it already monday again? Is it just me or is time moving extremely fast? it’s like a week is nothing anymore and gone in the blink of an eye. Before we know it we will be putting up our Christmas tree! It felt just like yesterday that I was baking in the sun at 30°C+. Where does the time go… Anyway we have another great collection of events waiting for you in our calendar! Remember to keep an eye on it in case of additions during the week.

Oh wow is het alweer maandag? Ben ik dat nu alleen of is de tijd echt wel zeer snel aan het gaan? Net alsof een week niks meer is en voorbij in een oogwenk. We zullen onze Kerstboom aan het zetten zijn voor je het door hebt! Het voelt als gisteren dat ik lag te bakken in de zon bij temperaturen van 30°C+! Waar gaat de tijd naartoe… In ieder geval hebben we weer een fantastische verzameling evenementen voor jullie wachtend in onze kalender! Vergeet zeker geen kijkje te nemen gedurende de week in het geval van bijkomende evenementen.

Continue reading “20/10 – 25/10 must see events – evenementen”

The Erasmushouse - Het Erasmushuis | Pearls from Belgium

The Erasmushouse – Het Erasmushuis

The Erasmushouse, 500 years back in time. – Het Erasmushuis, 500 jaar terug in de tijd.

The Erasmushouse in Anderlecht, near Brussels gets it’s name from the the well known scholar Erasmus. The contstruction of the building started halfway 15th century and was finished in 1515. This means that the Erasmushouse now celebrates it’s 500th birthday (constructionday?) and we were there to celebrate it! 

Het Erasmushuis in Anderlecht, nabij Brussel heeft zijn naam gekregen van de welbekende geleerde Erasmus. De constructie van het gebouw startte halverwegen de 15de eeuw en was afgewerkt in 1515. Dit betekend dat het Erasmushuis nu zijn 500st geboortdag (constructiedag?) viert. En wij waren er om mee te vieren!

The Erasmushouse - Het Erasmushuis | Pearls from Belgium

The Erasmushouse - Het Erasmushuis | Pearls from Belgium

Continue reading “The Erasmushouse – Het Erasmushuis”

12/10 - 18/10 events - evenementen | Pearls from Belgium

12/10 – 18/10 must see events – evenementen

Events – Evenementen

We have another great collection of events for you! Keep an eye on our calendar for any new events. This week we have events for people who like to be in nature. The Puyenbroeck domain is defenitely beautiful this time of year. For the same reason the Castle days at Ter Laeken will be worth it. Don’t feel like going outside? Consider visiting the brewery Oud Beersel and learn a bit more of one of Belgium’s most known products.

We hebben opnieuw een geweldige verzameling evenementen voor jullie! Hou zeker de kalender in het oog voor nieuwe evenementen. Deze week hebben we evenementen voor de natuurliefhebbers. Het domein van Puyenbroeck is zeker prachtig deze tijd van het jaar. Om diezelfde reden zijn de Kasteel dagen op Ter Laeken zeker de meoite waard. Geen zin om buiten te zijn? Overweeg een bezoek aan de brouwerij van Oud Beersel om iets bij te leren over een van de meest bekende producten van België

Continue reading “12/10 – 18/10 must see events – evenementen”

Castle of Gaasbeek - Kasteel van Gaasbeek | Pearls from Belgium

Twice upon a Castle

Castle of Gaasbeek - Kasteel van Gaasbeek | Pearls from Belgium

“Twice upon a Castle” where the stones speak.

“Twice upon a Castle” waar de stenen spreken.

Past weekend we had the chance to visit the marvelous Gaasbeek Castle. The Castle is currently hosting the project “Twice upon a Castle”. “Twice upon a Castle” is the artwork of the British theatre troupe and artists’ collective Wildworks. In 2014, the Castle hosted “Once upon a Castle” but due to so much succes Wildworks came back for another round of pure, majestic art. Not the usual kind of art though… 

Het voorbije weekend hadden we de kans om het geweldige Kasteel van Gaasbeek te bezoeken.  Het kasteel is op het moment gastheer voor het project “Twice upon a Castle”. “Twice upon an Castlee” is het kunstwerk van het Britse theatergezelschap en kunstenaarscollectief Wildworks. In 2014 hield het kasteel “Once upon a Castle” maar door het overweldigende success kwam Wildworks terug voor een nieuwe ronde formidabele, majestueuze kunst. Maar niet het gewoonlijk soort kunst…

Castle of Gaasbeek - Kasteel van Gaasbeek | Pearls from Belgium

Continue reading “Twice upon a Castle”